سیلندر کمپرسور 2000 لیتری

مشخصات محصول

دبی خروجی هوا 2000 لیتر در دقیقه

فشار کاری 30 بار

تعداد سیلندر و پیستون 3 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

دارای فلکه و 2 عدد فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 1000 ليتري

سیلندر کمپرسور 2000 لیتری

مشخصات محصول

دبی خروجی هوا 2000 لیتر در دقیقه

فشار کاری 30 بار

تعداد سیلندر و پیستون 3 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

دارای فلکه و 2 عدد فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 1000 ليتري