سیلندر کمپرسور 250 لیتری ایتالیایی

مشخصات محصول

دبی خروجی هوا 250 لیتر در دقیقه

فشار کاری بین ۶ الی ۸ بار

تعداد سیلندر و پیستون ۲ عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

دارای فلکه و ۱ عدد فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 250 ليتري

سیلندر کمپرسور 250 لیتری ایتالیایی

مشخصات محصول

دبی خروجی هوا 250 لیتر در دقیقه

فشار کاری بین ۶ الی ۸ بار

تعداد سیلندر و پیستون ۲ عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

دارای فلکه و ۱ عدد فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 250 ليتري