سیلندر کمپرسور 250 لیتری کتابی


مشخصات محصول

دبی خروجی هوا ۲۵۰ لیتر در دقیقه

فشار کاری بین ۶ الی ۸ بار

تعداد سیلندر و پیستون ۲ عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

دارای فلکه و ۱ عدد فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز ۲۰۰ و ۲۵۰ ليتري
سیلندر کمپرسور 250 لیتری کتابی


مشخصات محصول

دبی خروجی هوا ۲۵۰ لیتر در دقیقه

فشار کاری بین ۶ الی ۸ بار

تعداد سیلندر و پیستون ۲ عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

دارای فلکه و ۱ عدد فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز ۲۰۰ و ۲۵۰ ليتري