سیلندر کمپرسور 500 لیتری ایتالیایی

مشخصات محصول

دبی خروجی هوا 500 لیتر در دقیقه

فشار کاری بین ۶ الی ۸ بار

تعداد سیلندر و پیستون ۲ عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

دارای فلکه و ۱ عدد فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 500 ليتري

سیلندر کمپرسور 500 لیتری ایتالیایی

مشخصات محصول

دبی خروجی هوا 500 لیتر در دقیقه

فشار کاری بین ۶ الی ۸ بار

تعداد سیلندر و پیستون ۲ عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

دارای فلکه و ۱ عدد فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 500 ليتري