نورد ورق رول کن


طول كارگير : 1/5متر مفيد

ضخامت ورق : تا 4 ميلي متر