پرس هیدرولیک 30 تن

 پرس هیدرولیک دستی:

- ابزاری است که با دست اپراتور عمل می‌ کند و نیازی به برق برای کار کردن با آن وجود ندارد.

- برای استفاده از این نوع پرس، نیروی فشار دستی بر روی دسته‌ های پرس وارد می‌ شود.

- قدرت فشار و قابلیت عملکرد آن به نیرو و توان فرد استفاده کننده بستگی دارد.

- معمولاً برای کارهای کوچکتر و خرده‌ کاری ها استفاده می‌ شود.