پرس هیدرولیک 20 تن

پرس کارگاهی دستگاهی مهم و کاربردی است و مصارف بسیار در تعمیرگاه و کارخانجات و کارگاه های صنعتی دارد. انواع پرس هیدرولیک از ابزارهای مختلفی برای تامین نیروی فشار استفاده می کنند که میتوان به سیستم پنوماتیک هیدرولیک و مکانیکی اشاره کرد. انتخاب دستگاه پرس به پارامترهای زیادی بستگی دارد که می توان به شکل و برش و سختی مواد و آلیاژ اشاره کرد. پرس هیدرولیکی کوچک و بزرگ کارگاهی با گذشت زمان پیرو تکنولوژی و نوآوری و روشهای تامین فشار پیشرفت های چشمگیری داشته که در این دستگاه نیز لحاظ شده است.