نقطه جوش

نقطه جوش پرتابل دستی

این دستگاه در صنایع مختلفی از جمله خودروسازی، ساخت و ساز

بیشتر
نقطه جوش

نقطه جوش پدالی 35 KVA صابری

در این نوع جوشکاری از دو الکترود مسی مشابه برای متمرکز کردن

بیشتر
نقطه جوش

نقطه جوش پدالی 20 KVA صابری

قابلیت جوش ورق آهن 3 + 3 میلیمتر قابلیت جوش ورق استیل

بیشتر
نقطه جوش

نقطه جوش تایمردار ۲۰ KVA صابری

قابلیت جوش ورق استیل : 4 + 4 میلیمتر عملکرد سیستم : کنترل پلاتینی

بیشتر
نقطه جوش

نقطه جوش پنوماتیک ۲۰ KVA صابری

قابلیت جوش ورق گالوانیزه : 1/3 + 1/3 میلیمتر قابلیت جوش ورق آهن

بیشتر
نقطه جوش

نقطه جوش تایمردار ۳۵ KVA صابری

به‌طور متوسط، ضخامت ورق‌هایی که با این روش

بیشتر
نقطه جوش

نقطه جوش پنوماتیک ۳۵ KVA صابری

قابلیت جوش ورق آهن : 4 + 4 میلیمتر و

بیشتر
نقطه جوش

نقطه جوش پنوماتیک 50 KVA صابری

قابلیت جوش ورق آهن : 6 + 6 میلیمتر

بیشتر
نقطه جوش

نقطه جوش پنوماتیک 100 KVA صابری

قابلیت جوش ورق آهن : 1.2 + 1.2 سانتی متر

بیشتر