پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک 100 تن

فشار با استفاده از یک دستگاه فشار سنج اندازه گیری می‌شود و نباید

بیشتر
پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک 60 تن

عملکرد پرس هیدرولیکی با استفاده از اصل پاسکال معنا پیدا می کند زمانی که فشاری بر

بیشتر
پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک 30 تن

برای استفاده از این نوع پرس، نیروی فشار دستی بر روی دسته‌ های

بیشتر
پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک 15 تن

دارای سنبه های ماتریس فولادی به ابعاد مختلف

بیشتر
پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک 20 تن

انتخاب دستگاه پرس به پارامترهای زیادی بستگی

بیشتر
پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک 25 تن

این نوع پرس هیدرولیک دارای یک سیلندر هیدرولیک

بیشتر
پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک 30 تن برقی

دارای سیستم کشش فکی پایینی جهت تنظیم صفحه پایینی

بیشتر